Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπουν την πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας www.leonflame.gr. Παρακαλούμε διαβάστε τους προσεκτικά πριν οποιαδήποτε χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, καθώς όταν πραγματοποιείτε μια παραγγελία μέσω του Ιστότοπού μας, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε αυτήν την ιστοσελίδα.

Οι παρόντες Όροι ενδέχεται να τροποποιούνται. Σας συμβουλεύουμε να τους διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα, και να ενημερώνεστε για το περιεχόμενό τους.

1. Στοιχεία Εταιρείας

 Η πώληση των προϊόντων μέσω της παρούσας ιστοσελίδας γίνεται από την Εταιρεία:

LEONFLAME Α.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΚΑΠΝΙΣΤΟΥ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΖΗΝΟΔΩΡΟΥ 17, ΑΘΗΝΑ, TK: 10442
ΑΦΜ 802061678
ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΕΜΗ: 169169001000
Tηλ: +30 210 5757552
Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@leonflame.gr

 

2. Χρήση του Ιστότοπου

 Η χρήση της ιστοσελίδας αυτής αναφέρεται σε επαγγελματίες και μόνο.

Με τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και την υποβολή παραγγελίας μέσω αυτής, συμφωνείτε:

– Να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μόνο σύμφωνα με τα χρηστά ήθη και τους κανόνες του Διαδικτύου. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα με καταχρηστικό ή παράνομο τρόπο ή κατά παράβαση της εκάστοτε νομοθεσίας ή άδειας που ισχύει ή με οποιονδήποτε τρόπο που να αντιβαίνει στον νόμο.

– Να μας παρέχετε τα ακριβή στοιχεία επικοινωνίας, όπως το e-mail σας, την ταχυδρομική σας διεύθυνση και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας καθώς και της επαγγελματικής σας ιδιότητας, προκειμένου να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

Η Εταιρεία μας  έχει το δικαίωμα να εμποδίζει την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα της, ανά πάσα στιγμή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να διαγράφει κακόβουλα σχόλια στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διαχειρίζεται και να λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο προστασίας σε περίπτωση παραβιάσεων των παρόντων Όρων Χρήσης.

3. Ανήλικοι

Με την είσοδό σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα δηλώνετε ότι είστε άνω των 18 ετών και έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα.

4. Πνευματική Ιδιοκτησία

Τα κείμενα, οι εικόνες, τα εμπορικά σήματα, καθώς και οποιοδήποτε άλλο υλικό υπάρχει στην ιστοσελίδα μας, αποτελεί πνευματική μας ιδιοκτησία και προστατεύεται από τους Ελληνικούς και Διεθνείς νόμους περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση, ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Εταιρείας μας ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Οι λοιπές ονομασίες προϊόντων, εμπορικών σημάτων και υπηρεσιών που υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας και δεν φέρουν το σήμα της Εταιρείας μας ανήκουν στα αντίστοιχα τρίτα μέρη και μπορεί να αναφέρονται στην ιστοσελίδα μας, μόνο για σκοπούς αναγνώρισης.  

Επίσης, απαγορεύεται ρητώς η αναπαραγωγή, αντιγραφή, πώληση, μεταπώληση ή οποιαδήποτε μορφή εκμετάλλευσης, μέρους ή του συνόλου της ιστοσελίδας μας, για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό.

5. Περιορισμός Ευθύνης

H Εταιρεία μας δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκληθεί στους χρήστες ή σε οποιοδήποτε τρίτο από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα μας και το περιεχόμενό της παρέχεται ‘ως έχει’ και δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένης οποιαδήποτε απώλειας κερδών, δεδομένων κ.λπ. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία τυχόν προκληθεί από κακόβουλο λογισμικό, το οποίο μπορεί να βλάψει εν γένει τον υπολογιστή σας, τα εξαρτήματά του, τα δεδομένα ή ακόμα και κάθε άλλο υλικό του, εξαιτίας της χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας.

H Εταιρεία μας έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της είναι ακριβές και δεν περιέχει λανθασμένες ή μη ενημερωμένες πληροφορίες. Ομοίως, η Εταιρεία μας δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τεχνικής ή τυπογραφικής φύσης λάθη, ούτε για την ακρίβεια και την πληρότητα του περιεχομένου του ιστότοπού της.

Η Εταιρεία μας δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκύψουν από την εκτέλεση ή όχι της παραγγελίας σας. Διατηρεί επίσης επιφύλαξη ως προς τον χρόνο παράδοσης των προϊόντων σε περίπτωση ανωτέρας βίας και στις περιπτώσεις εκτός ελέγχου της Εταιρείας μας.

Η Εταιρεία μας επισημαίνει στους χρήστες ότι οι εικόνες, οι φωτογραφίες και τα σχέδια που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας μας σχετικά με την παρουσίαση προϊόντων και υπηρεσιών δεν αποτελούν αναγκαία πιστή απεικόνιση των χρωμάτων, των σχεδίων και των διαστάσεων και ενδέχεται να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν.

6. Τροποποίηση-αφαίρεση περιεχομένου

Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας σχεδιάστηκε, ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένο και ακριβές. Η Εταιρεία μας, ωστόσο, διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί από την ιστοσελίδα της, ανά πάσα στιγμή, οποιοδήποτε προϊόν, φωτογραφία, περιγραφή και γενικά να πραγματοποιεί τροποποιήσεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο στην παρούσα ιστοσελίδα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή αναγγελία.

7. Σύνδεσμοι στην Ιστοσελίδα μας

Ο Ιστότοπος μπορεί να  περιέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες του Διαδικτύου, προκειμένου να διευκολύνει την περιήγησή σας σε αυτές. Οποιεσδήποτε συνδέσεις με ιστοσελίδες τρίτων παρέχονται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτησή σας. Η Ιστοσελίδα μας δεν ελέγχει το περιεχόμενο αυτών και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες ή ζημιές (άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, συμπτωματικές ή/και επακόλουθες) που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους.

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media)

Μέσω της Ιστοσελίδας μας έχετε την επιλογή αλληλεπίδρασης με μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως για παράδειγμα την επιλογή «Μου αρέσει» του Facebook ή του Instagram. Η Εταιρεία μας δεν ελέγχει τις υπηρεσίες των κοινωνικών δικτύων και τα προφίλ σας σε αυτά, ούτε τον τρόπο χρήσης των προσωπικών σας πληροφοριών. Τα ζητήματα αυτά εξαρτώνται από τον δικό σας έλεγχο, καθώς και από τους παρόχους υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης. Πριν κάνετε χρήση οποιουδήποτε τέτοιου μέσου κοινωνικής δικτύωσης, που προτείνεται από την Ιστοσελίδα μας, συνιστούμε να διαβάσετε όλες τις πολιτικές και τις πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες των αντίστοιχων μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να ενημερωθείτε καλύτερα αναφορικά με τις πολιτικές απορρήτου τους.

8. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους του Ελληνικού Κράτους. Για οποιαδήποτε διαφορά που μπορεί να προκύψει από την παρούσα Συμφωνία και δεν μπορεί να διευθετηθεί με άλλον τρόπο, ως αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.