Επικοινωνία Σχετικά με Προσωπικά Δεδομένα

Για οποιαδήποτε επικοινωνία για λόγους πρόσβασης στα προχωπικά σας δεδομένα, ή τη διαγραφή αυτών, ή ακόμα και για επικοινωνία με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προστασίας Προσωπικών σας Δεδομένων, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τη Φόρμα Επικοινωνίας στη σελίδα Επικοινωνίας μας.

Contact

17 Zinodorou Str., 10442,
Athens - Greece
T: +30 210 5757552
F: +30 210 5757752
E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sign up to our Newsletter

FOLLOW US

This website uses cookies. By continuing to browse it, you agree with the use of cookies. Read more...

Privacy Policy - Terms of Usage - Disclaimer - Enquiries about Personal Data
I accept
2018 Copyright © LeonFlame. Privacy Policy